hlavicka
logo

Junák - český skaut, z. s.

Junák - česká skautská organizace

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák - svaz skautů a skautek ČR 45 tis. členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.
...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...


Junák - český skaut, z. s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.


Skauting staví před člověka příležitosti:

 • Být členem týmu, mít kamarády
 • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
 • Rozvíjet se, růst
 • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
 • Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností - schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají - kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem...


orant

Skauting v Mikulčicích

Skautský program, kam patří sport, hry a rukodělné činnosti, je přitažlivý už pro nejmenší školáky: ti ve věku 6-10 let si říkají vlčata a světlušky, 11-14letí chlapci a děvčete jsou skauti a skautky, pro věk 15-26 let se užívá pojmenování roveři a rangers. Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. V roce 2008 registrovalo středisko Mikulčice 109 členů. Naše činnost zahrnuje práci nejen pro naši, ale i okolní vesnice. Kromě oddílů v Mikulčicích, pracujeme s dětmi i v Prušánkách, Moravské Nové Vsi a Lužicích. Ve všech vesnicích máme zajištěny klubovny, o které se staráme. Jsou zde pracující dětské oddíly a pro všechny vesnice pořádáme v průběhu roku různé akce (pro naše členy i pro veřejnost). Dále se účastníme okresních skautských akcí, např. Závod vlčat a světlušek ve Veselí nad Moravou, Tvořivá dílna V Hodoníně, Jamboree ve Vřesovicích, Bigglesův závod v Ratíškovicích a další.


Organizace střediska Mikulčice

 • Vůdce střediska - Lucie Dordová
 • Zástupce vůdce střediska - Josef Kobeda a Lucie Nováková
 • Výchovná zpravodajka - Jana Blablová
 • Hospodář - Blanka Kabelová
 • Předseda revizní komise - Ondřej Maláník
 • Členové revizní komise - Milan Bohunský a Zdeněk Krist

znak-Mikulcic

Mikulčice

Oddíl Fénix - družina Fénix (1.třída)
Oddíl Ledňáčci - družina Puštíci (2. až 5. třída)
Oddíl Ledňáčci - družina Kulíšci (11 až 15 let)
The Blue Savoys - kmen dospělých

znak-Luzic

Lužice

Oddíl Ledňáčci - družina Jiřičky (5 až 8 let)
Oddíl Ledňáčci - družina Sýkorky (9 až 13 let)
Oddíl Ledňáčci - družina Sojky (13 až 16 let)
Oddíl Káňata - roverský kmen

znak_Prusanek

Prušánky

Oddíl Fénix - družina Lvíčata (1. až 3. třída)
Oddíl Fénix - družina Pelirocho starší (od 4. třídy)

Kontakty:

Junák - český skaut,
středisko Mikulčice, z.s.
Mikulčice 126, 696 19
IČ: 61742970
bankovní spojení: 242272527/0300
vedoucí střediska: snecek@skaut.cz

Ke stažení:

Výroční zprávy

výroční zpráva 2021
výroční zpráva 2020
výroční zpráva 2019
výroční zpráva 2018
výroční zpráva 2017
výroční zpráva 2016
výroční zpráva 2015

Plán střediskových akcí

akce 2020-2021

Přihlášky

přihláška mladšího člena do Junáka

logo_webu