hlavicka
logo

Junák - český skaut, z. s.

Junák - česká skautská organizace

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák - svaz skautů a skautek ČR 45 tis. členů. Je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.
...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...


Junák - český skaut, z. s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.


Skauting staví před člověka příležitosti:

 • Být členem týmu, mít kamarády
 • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
 • Rozvíjet se, růst
 • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
 • Hledat směr pro svůj život

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností - schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají - kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem...


orant

Skauting v Mikulčicích

Skautský program, kam patří sport, hry a rukodělné činnosti, je přitažlivý už pro nejmenší školáky: ti ve věku 6-10 let si říkají vlčata a světlušky, 11-14letí chlapci a děvčete jsou skauti a skautky, pro věk 15-26 let se užívá pojmenování roveři a rangers. Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná. V roce 2008 registrovalo středisko Mikulčice 109 členů. Naše činnost zahrnuje práci nejen pro naši, ale i okolní vesnice. Kromě oddílů v Mikulčicích, pracujeme s dětmi i v Prušánkách, Moravské Nové Vsi a Lužicích. Ve všech vesnicích máme zajištěny klubovny, o které se staráme. Jsou zde pracující dětské oddíly a pro všechny vesnice pořádáme v průběhu roku různé akce (pro naše členy i pro veřejnost). Dále se účastníme okresních skautských akcí, např. Závod vlčat a světlušek ve Veselí nad Moravou, Tvořivá dílna V Hodoníně, Jamboree ve Vřesovicích, Bigglesův závod v Ratíškovicích a další.


Organizace střediska Mikulčice

 • Vůdce střediska - Lucie Dordová
 • Zástupce vůdce střediska - Josef Kobeda
 • Výchovná zpravodajka - Jana Blablová
 • Hospodář - Blanka Kabelová
 • Předseda revizní komise - Ondřej Maláník
 • Členové revizní komise - Milan Bohunský a Zdeněk Krist

znak-Mikulcic

Mikulčice

Oddíl Ledňáčci - družina Kulíšci (6 - 8 let)
Oddíl Ledňáčci - družina Rybaříci (12 - 16 let)
Oddíl Fénix - družina Fénix (8 - 12 let)
The Blue Savoys - kmen dospělých

znak-Luzic

Lužice

Oddíl Ledňáčci - družina Sojky (6 - 11 let)
Oddíl Káňata - roverský kmen

znak_Prusanek

Prušánky

Oddíl Fénix - družina Pelirocho (12 - 15 let)
Oddíl Fénix - družina Pelirocho mladší (6 - 8 let)

Kontakty:

Junák - český skaut,
středisko Mikulčice, z.s.
Mikulčice 126, 696 19
IČ: 61742970
bankovní spojení: 242272527/0300
vedoucí střediska: snecek@skaut.cz

Ke stažení:

Výroční zprávy

výroční zpráva 2016
výroční zpráva 2015
výroční zpráva 2014
výroční zpráva 2013
výroční zpráva 2012
výroční zpráva 2011
výroční zpráva 2010
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2005
výroční zpráva 2004

Plán střediskových akcí

akce 2016-2017

logo_webu